Uudised

VALLA KRIISIKOMISJON TÄPSUSTAS KOROONAVIIRUSE LEVIKU TÕKESTAMISE MEETMEID 28. jaanuar Eigo Jürgenson


Et seista vastu koroonaviiruse ulatuslikule varjatud levikule, täpsustas Põltsamaa valla kriisikomisjon valla territooriumil mitmeid viiruse leviku tõkestamise meetmeid:  

  • Kõik avalike ürituste lubade haldusaktide eelnõud tuleb kooskõlastada Terviseametiga.
  • Põltsamaa Muusikakooli direktoril viia soovituslikult muusikakool ajavahemikuks 27.01.2021- 07.02.2021 distantsõppele.
  • Rakendada Põltsamaa valla koolides maskikandmise kohustus kõigil alates 12. eluaastast. Kohustus ei laiene neile, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Ära jätta kõik Põltsamaa vallale kuuluvates siseruumides kontaktsed koosolekud, istungid, arutelud jms iseloomuga koosviibimised ajavahemikul 27.01.2021-09.02.2021. Kõik eelnimetatud tegevused viia läbi elektrooniliselt ja kontaktivabalt. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjonil tuleb vaadata kehtestatud piirang uuesti üle hiljemalt 08.02.2021.

Loe lähemalt Põltsamaa valla kriisikomisjoni protokollist!

Et seista vastu koroonaviiruse ulatuslikule varjatud levikule, täpsustas Põltsamaa valla kriisikomisjon valla territooriumil mitmeid viiruse leviku tõkestamise meetmeid:  

  • Kõik avalike ürituste lubade haldusaktide eelnõud tuleb kooskõlastada Terviseametiga.
  • Põltsamaa Muusikakooli direktoril viia soovituslikult muusikakool ajavahemikuks 27.01.2021- 07.02.2021 distantsõppele.
  • Rakendada Põltsamaa valla koolides maskikandmise kohustus kõigil alates 12. eluaastast. Kohustus ei laiene neile, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Ära jätta kõik Põltsamaa vallale kuuluvates siseruumides kontaktsed koosolekud, istungid, arutelud jms iseloomuga koosviibimised ajavahemikul 27.01.2021-09.02.2021. Kõik eelnimetatud tegevused viia läbi elektrooniliselt ja kontaktivabalt. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjonil tuleb vaadata kehtestatud piirang uuesti üle hiljemalt 08.02.2021.

Loe lähemalt Põltsamaa valla kriisikomisjoni protokollist!