Uudised

KRIISIKOMISJON TÄPSUSTAS KOROONAPIIRANGUID PÕLTSAMAA VALLAS 25. veebruar Eigo Jürgenson


Kuna Põltsamaa linna lasteaedades on lõppenud töötajate eneseisolatsiooni periood, avavad lasteaiad esmaspäeval, 22. veebruaril taas uksed. Et vähendada inimestevahelisi kontakte ja võimalikku nakkuse levikut, soovitab valla kriisikomisjon vanematel jätta lapsed võimalusel koju.

Kriisikomisjon andis ka omapoolse hinnangu Kamari Haridusseltsi ja Kuningamäe Spordiklubi taotlusele, kes soovivad korraldada 23. veebruari õhtul Kuningamäel Lumetralli. Komisjon otsustas lubada Lumetralli korraldada järgmistel tingimustel:

Kamari Haridusselts ja Kuningamäe Spordiklubi esitavad hiljemalt 22.02.2021 Terviseametile riskide maandamise kava ja tagavad ürituse ohutu korralduse;
Kamari Haridusselts ja Kuningamäe Spordiklubi peab tagama, et välitingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel ei oleks osalejate arv rühmas suurem kui 50 isikut, sealhulgas juhendaja. Pealtvaatajad ei ole lubatud;
Avalikud tegevused peavad lõppema hiljemalt 21.00.
Tuginedes Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel kokku lepitud koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmetele, otsustas kriisikomisjon peatada Põltsamaa valla haldusterritooriumil laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel rühmaviisiline tegevus ajavahemikul 22.02.2021-08.03.2021.

Tutvu lähemalt kriisikomisjoni protokolliga!

Kuna Põltsamaa linna lasteaedades on lõppenud töötajate eneseisolatsiooni periood, avavad lasteaiad esmaspäeval, 22. veebruaril taas uksed. Et vähendada inimestevahelisi kontakte ja võimalikku nakkuse levikut, soovitab valla kriisikomisjon vanematel jätta lapsed võimalusel koju.

Kriisikomisjon andis ka omapoolse hinnangu Kamari Haridusseltsi ja Kuningamäe Spordiklubi taotlusele, kes soovivad korraldada 23. veebruari õhtul Kuningamäel Lumetralli. Komisjon otsustas lubada Lumetralli korraldada järgmistel tingimustel:

Kamari Haridusselts ja Kuningamäe Spordiklubi esitavad hiljemalt 22.02.2021 Terviseametile riskide maandamise kava ja tagavad ürituse ohutu korralduse;
Kamari Haridusselts ja Kuningamäe Spordiklubi peab tagama, et välitingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel ei oleks osalejate arv rühmas suurem kui 50 isikut, sealhulgas juhendaja. Pealtvaatajad ei ole lubatud;
Avalikud tegevused peavad lõppema hiljemalt 21.00.
Tuginedes Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel kokku lepitud koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmetele, otsustas kriisikomisjon peatada Põltsamaa valla haldusterritooriumil laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel rühmaviisiline tegevus ajavahemikul 22.02.2021-08.03.2021.

Tutvu lähemalt kriisikomisjoni protokolliga!